Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

damp
Reposted fromcarfreitag carfreitag viatosiaa tosiaa

June 14 2015

damp
3374 2ec4 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatosiaa tosiaa

May 21 2015

3210 bf3e 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami
damp
7658 5a16
Reposted fromdusielecc dusielecc viatosiaa tosiaa

April 09 2015

damp
7571 bb50 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatosiaa tosiaa

April 07 2015

damp
nie dam rady
Reposted fromkopytq kopytq viavogel vogel
damp
0556 9a1a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaczasnazupe czasnazupe
damp

looking in the mirror:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


April 05 2015

damp
damp
0897 4296 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viadeparter departer

April 04 2015

damp
8462 e5e3 500
Reposted fromfungi fungi viaIhezal Ihezal
damp
damp
8777 dca3 500
Modlitwa zamiast in vitro
Reposted fromjankoza jankoza viaIhezal Ihezal

April 03 2015

damp
- Ale pamiętaj, obiecałam rodzicom, że nie będę uprawiać seksu.
- Nie bój się, nie będziemy uprawiać seksu. - Pocałowałem ją w usta. (...)
- A czy to nie jest seks?
- No coś ty, to tylko całus. - Wsunąłem dłoń pod jej bluzkę. Była bez stanika. Poczułem dotyk małych piersi.
- A to, czy to nie jest już seks?
- Nie, to tylko dotyk - uspokoiłem ją, głaszcząc stroszące się sutki.
- Ojej, a to?
- To tylko mały masaż - Pchnąłem ją lekko w stronę kanapy. Chciała usiąść, lecz położyłem się na niej, rozpiąłem guzik jej bluzki.
- No, a to?
- To twój guzik. Jeden rozpięty guzik nie jest seksem.
– A to? Czy to już seks?
– Dwa też nie są.
– A to?
– To tylko cztery rozpięte guziki.
– A to? To już chyba…
– Nie, to jest nagość. Nagość też nie jest seksem.
– O Jezu, a to?
– To tylko lizanie.
– Ale to? To przecież już chyba jest seks?
– Nie, to pieszczoty.
– Ale mi jest tam mokro.
– To wzruszenie.
— P. Adamczyk
Reposted frommakethingsphysical makethingsphysical viaepicc epicc
damp
3495 3a4c
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaepicc epicc

March 23 2015

damp
8581 da1c
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaepicc epicc
damp

March 22 2015

damp
2895 83ae
Reposted fromfungi fungi viatosiaa tosiaa
damp
4148 8df9 500
"Podręcznik do ludzi"
Reposted frompffft pffft viacarre carre
damp
Reposted fromdimer dimer viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl